logo

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

V prípade záujmu o logopédiu volajte:

PaedDr. Katarína Ďorková
0908 989 401